Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.

Kestävä kehitys koulussa

Kestävä kehitys on aikamme suuri haaste, johon koulun on vastattava. Se haastaa meidät etsimään uusia ratkaisuja, muuttamaan totuttuja tapoja toimia ja vaikuttamaan kasvattajan roolissamme. Tämä koulutus vahvistaa opetusalan ammattilaisten sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen teemoista. Koulutus antaa välineitä, vauhtia ja vertaistukea kestävän kehityksen työn kehittämiseen omassa koulussa. Opit konkreettisia menetelmiä kestävän kehityksen kasvatukseen.

Sisältö:

  • Sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys koulussa
  • Kestävä kehitys opetussuunnitelmissa
  • Toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksessa
  • Käytännön vinkkejä kestävän kehityksen kasvatukseen

Kenelle: Koulutus on suunnattu peruskoulun ja toiseen asteen henkilöstölle ja johdolle.

Kesto: Suosittelemme kestoksi 2,5 tuntia, mutta kesto on neuvoteltavissa.

Toteutus: Korona-aikana suosittelemme koulutuksen toteuttamista virtuaalisesti Microsoft Teamsissa. Verkkokoulutus on vuorovaikutteinen ja osallistava, ja siinä hyödynnetään menetelmiä, joita voit hyödyntää myös omassa opetustyössäsi. Koulutus on tilaajalle ja osallistujille maksuton.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja miten ne liittyvät opetussuunnitelmiin
  • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • tunnet erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja kestävän kehityksen kasvatukseen
  • tiedostat, mikä on koulun toimintakulttuurin merkitys ja miten toimintakulttuuria voi kehittää niin, että se tukee kestävän kehityksen kasvatusta

Koulutuksen toteuttavat Plan International Suomen globaalikoulun asiantuntijat.