Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.

Vihapuheesta dialogiin

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja ihmisten välistä dialogia? Koulutuksessa opit, mitä vihapuheella tarkoitetaan, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja miten yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat vihapuheen taustalla. Tutustut lisäksi osallistaviin ja toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla vihapuheeseen voidaan kehittää ratkaisuja yhdessä nuorten kanssa.

Sisältö:

  • Vihapuhe nuorten maailmassa
  • Miten vihapuhe suhteutuu lakiin, sananvapauteen ja yhteiskunnan valtarakenteisiin
  • Normit ja etuoikeudet ja kuinka ne liittyvät vihapuheilmiöön
  • Konkreettisia menetelmiä vihapuheen käsittelemiseksi koulussa
  • Vinkkejä empatia- ja dialogitaitojen kehittämiseen vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi

Kenelle: Kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita. Koulutus sopii myös muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Kesto: Suosittelemme kestoksi 2,5 tuntia, mutta kesto on neuvoteltavissa.

Toteutus: Korona-aikana suosittelemme koulutuksen toteuttamista virtuaalisesti Microsoft Teamsissa. Verkkokoulutus on vuorovaikutteinen ja osallistava, ja siinä käytetään menetelmiä, joita voit soveltaa omassa opetustyössäsi.Koulutus on tilaajalle ja osallistujille maksuton.

Materiaali: Koulutuksessa hyödynnetään Plan International Suomen julkaisua Vihapuheesta dialogiin – koulutusmateriaali vihapuhetta käsitteleville oppitunneille. Materiaalista löytyy harjoitteita niin alakouluun kuin yläkouluun ja toiselle asteelle.

Koulutuksen jälkeen

  • ymmärrät, mitä eroa on vihaisella puheella ja vihapuheella,
  • tiedät vihapuheen suhteesta lakiin, sananvapauteen ja kiusaamiseen,
  • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön,
  • ymmärrät, minkälaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa,
  • tunnet konkreettisia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen toteuttavat Plan International Suomen globaalikoulun asiantuntijat.